CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG QUỲNH

Cơ sở 1: YAMAHA HƯƠNG QUỲNH; Bãi Dé, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh (Đối diện cổng KCN Tiên Sơn)

Cơ sở 2: Dương Húc; Đại Đồng; Tiên Du; Bắc Ninh ( Đối diện cây xăng Dương Húc)

Cơ sơ 3: Lãm Làng; Vân Dương; Quế Võ; Bắc Ninh ( Gần công viên Lãm Làng)