CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG QUỲNH

Cơ sở 1: YAMAHA HƯƠNG QUỲNH; Bãi Dé, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh (Đối diện cổng KCN Tiên Sơn)